De Zuidwendinger tram

In het tijdschrift “De locomotief” van 14 Maart 1894 werd aandacht besteed aan de opening van de
toen spiksplinternieuwe tramlijn Veendam—Nieuwe Pekela.

Titelpagina tijdschrift “De Locomotief”.

In het onderstaande, maar wat lastig te lezen artikel leest u er alles over.

Tekst artikel “De Locomotief”.

Onderstaand dezelfde tekst, maar nu in een wat leesbaarder vorm.

Feestelijke opening tramlijn Veendam—Nieuwe Pekela, te Veendam.

Niettegenstaande de ingezetenen en naburige gemeenten dat belang niet hadden
bij eene ijzeren verbinding tusschen Veendam en Nieuw Pekela, als in 1880 bij
den aanleg van eene trambaan van Wildervank-Veendam, Muntendam, om aan te
sluiten bij het spoorweg station Zuidbroek, en waar toen ook druk feest bij
de inwijding is gevierd, was er toch in den namiddag van 28 Februari plm.
één uur een groot nieuwsgierig publiek aanwezig, om de met vlaggetjes versierde
trams met de directie en commissie der hier gevestigde Eerste Groninger Tram-Mij.,
geëscorteerd door plm. 50 ruiters van Ommelanderwijk en Zuidwending, van het
hotel Everts te zien vertrekken.

Te ruim een uur vertrok de stoet, nog begeleid door een wagen met feestcommissieleden
van Zuidwending en een dito met muziek.
Te Ommelanderwijk werd door den heer E. Zeeven de eerewijn aangeboden en een woord
van dank toegebracht door den heer mr. G. Baart de la Faille voor de moeite, die
de voorloopige concessionarissen gehad hadden.
Daarop ging het naar Zuidwending (overal veel volk op de been en tal van vlaggen
uitgestoken), waar mede een glas wijn werd aangeboden door de feestcommissie aldaar.
Ook hier ontbrak het niet aan een hartelijk gemeend woord, uitgesproken door den
heer Dreesman, hoofd der school.

De heer mr. G. Baart de la Faille wees er op, dat voor een (18) tal jaren door
eenen minister was gezegd: wat, hebben die lui daar een spoor noodig ?
„Het is een land van turf en heide”. Maar wij weten beter, overal zijn middelen
van verkeer verrezen, en de wensch is gerechtvaardigd, dat het Veendam, Zuidwending
en Pekela en ook de Eerste Gron. Tram.-Mij. goed moge gaan met de exploitatie dezer nieuwe lijn.
Van daar op weg naar het laatste station Nieuwe Pekela.
Ook daar weder eerewijn en toespraken.

En hiermede was de officieele proefrit volbracht. De weg is mooi en de rails liggen er ais ingegoten.
Op de brug te Ommelanderwijk zal zeker ter voorkoming van herhaalde ontsporing, eene
kleine wijziging moeten worden aangebracht.
Onder eene stortbui – tal van nieuwsgierigen kregen er een aardig deel van – ging het,
in eens door, terug naar Veendam, terwijl de ruiterstoet te Zuidwending ontbonden werd.
Ten zes uur gingen de genoodigden, waarvan een vijftigtal was opgekomen, in het
Hotel Everts aan eenen feestmaaltijd, die nog eenige uren aanhield en waarbij het aan
gulle woorden-niet ontbrak.

Bronvermelding : De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 12, 1894, no 24, 14-03-1894.
Geraadpleegd op Delpher op 25-10-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSPOM01:003132021:00001
error: Content is protected !!